Motion om nolltolerans mot oskuldskontroller

Motion LTV 151295

Datum

2015-10-08

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Nyckelord

gynekolog, oskuldskontroll

Maria Andersson Liljedahl (SD) yrkar i motion om nolltolerans mot oskuldskontroller att:

  • landstinget ska kontrollera om det förekommer oskuldskontroller på någon av de landstingsfinansierade verksamheterna, såväl i egen som privat regi samt att åtgärder vidtas för att förhindra dessa övergrepp.

Landstingsfullmäktigen har behandlat motionen den 17 februari 2016 § 18.

Fullmäktige beslutade att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av