Motion om standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin

Motion LTV 151256

Datum

2015-09-30

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Nyckelord

psykiatri, standardiserade vårdförlopp

Maria Andersson Liljedahl (SD) yrkar i motion om införande av standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin att:

  • en arbetsgrupp med yrkesverksamma personer inom landstinget bildas för att ta fram standardiserade vårdförlopp inom psykiatin
  • de standardiserade vårdförloppen över tid införs inom landstinget i likhet med de som finns i Danmark. Arbetsgruppen åläggs att uppföra en plan för vilken ordning och under vilken tidsperiod paketen ska införas

Motionen har anmälts vid Landstingsfullmäktige den 21 oktober 2015 § 102.

Landstingsfullmäktiges beslut §102 2016-09-21

1 Motionen avslås.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av