Motion om införande av kostnadsfri behandling av paradontit/tandlossning

Motion LTV 151049

Datum

2015-08-20

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Nyckelord

kostnadsfri, paradontit, tandlossning, tandvård

Maria Andersson Liljedahl (SD) yrkar i motion om införande av kostnadsfri vård av paradontit (tandlossning) att:

  • kostnadsfri profylax, diagnostisering och behandling av paradontit införs
  • information om riskerna med paradontit samt information om den kostnadsfria behandlingen sprids

Motionen avslogs vid Landstingsfullmäktigen 2016-04-20 §50.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av