Motion om införande av akutbilar inom psykiatrin

Motion LTV 151045

Datum

2015-08-20

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Nyckelord

akutbil, psykiatri

Maria Andersson Liljedahl (SD) yrkar i sin motion om införande av akutbilar inom psykiatrin att:

  • att ett projekt med akutbilar inom psykiatrin startas i likhet med det pågående i Stockholms läns landsting
  • att projektet utvärderas inom två år efter projektstart och att det därefter tas ställning till om akutbilar inom psykiatrin ska införas i full skala

Motionen avslogs vid Landstingsfullmäktige 2016-04-20 §49.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av