Motion om att öppna upp landstingets data

Motion LTV 151082

Datum

2015-08-25

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

data, statistik

Birgitta Andersson (C) yrkar i motion om att öppna upp landstingets data att:

  • Landstinget Västmanland ansluter sig till SKL:s verktyg för öppna data så att PSI-direktivet uppfylls
  • Landstinget Västmanland tar fram en utvecklingsplan och strategi för hur fler öppna data kan presenteras på landstingets webbplats

Motionen har behandlats av landstingsfullmäktige den 21 juni 2016 § 82, fullmäktige beslutade anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av