Interpellation om teaterns publiksiffror

Interpellation LTV151177

Datum

2015-09-11

Författare

Andreas Weiborn (M)

Andreas Weiborn (M) ställer i interpellationen frågorna

  • Varför ska man börja räkna teaterns pukliksiffror utifrån andel av befolkningen som besöker teatern?
  • Hur står sig Västmanlands publiksiffror jämfört med andra teatrar med jämstor befolkning som Västmanlnad, exempelvis Östgötateatern?
  • Vad görs för att öka antalet besökare vid teatern?

Interpellationen har besvarats vid fullmäktiges sammanträde 2015-09-23 § 93.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av