Interpellation om beredningen för invånardialog

Interpellation LTV151175

Datum

2015-09-11

Författare

Stephanie Bruksgård (M), Jenny Landernäs (M)

Jenny Landernäs och Stephanie Bruksgård (båda M) ställer i interpellationen frågorna

  • Menar majoriteten allvar med att föra en dialog med invånarna?
  • Är det rimliga förutsättningar beredningen givits?
  • Hur kommer det sig att dialogplaneringen inte började samtidigt som övrigt strategiarbete?

Interpellationen har besvarats vid fulmäktiges sammanträde 2015-09-23 § 93.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av