Interpellation om sena avbokningar inom vården

Interpellation LTV151163

Datum

2015-09-09

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellationen frågorna

  • Vad kostar de sena avbokningarna Landstinget Västmanland?
  • Hur mycket förlängs vårdköerna på grund av sena avbokningar?

Interpellationen har besvarats vid fullmäktiges sammanträde 2015-09-23

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av