Interpellation om akutläkare till Västerås

Interpellation LTV151149

Datum

2015-09-08

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) ställer i interpellationen frågorna

  • Kommer majoriteten aktivt arbeta för att utöka närvaron av specialistkompetens på akuten?
  • Hur ser majoriteten på att införa fasta läkare på akutmottagningen?

Interpellationen har besvarats vid fullmäktiges sammanträde 2015-09-23 § 93.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av