Interpellation angående skillnader i elevers hälsa

Interpellation LTV151103

Datum

2015-08-28

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson (C) ställer i interpellationen frågorna

  • Vilka förslag har majoriteten för att förbättra och minska de skillnader som finns i länet, dels mellan kön men också mellan kommunerna?
  • Har den röd-gröna majoritieten diskuterat att arbeta med olika insatser beroende på undersökningens resultat i respektive kommun?

Interpellationen har besvarats vid fullmäktiges sammanträde 2015-09-23 § 93.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av