Interpellation angående digitalt högkostnadsskydd

Interpellation LTV151097

Datum

2015-08-27

Författare

Sverre Linton (M)

Sverre Linton (M) ställer i interpellationen frågan:

  • Finns planer på att digitalisera högkostnadsskyddet?

Interpellationen besvarades vid fullmäktiges sammanträde 2015-09-23 § 93

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av