Interpellation angående gynekologisk cellprovskontroll

Interpellation LTV151079

Datum

2015-08-24

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham ställer i interpellationen frågorna:

  • Varför uteblir så många kvinnor från gynekologisk cellprovskontroll?
  • Vad är kostnaden för de uteblivna besöken?
  • Planerar landstinget några åtgärder för att öka antalet som gör cellprovskontroll?

Interpellationen har besvarats vid fullmäktiges sammanträde 2013-09-23 § 93.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av