Användningen av doulor vid Västmanlands sjukhus

Interpellation LTV 130151

Datum

2013-02-06

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

doulor, förlossning, smärtlindring

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Hur ser det ut med användningen av doula vid förlossningar vid Västmanlands sjukhus idag?

  • Vilka möjligheter ser ni att vara med och utveckla doulaverksamheten som en naturlig del av de åtgärder som erbjuds blivande föräldrar i samband med förlossningar?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-20  §§ 18 och 19

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av