Interpellation om rökavvänjning ur ett genusperspektiv

Interpellation LTV151014

Datum

2015-08-12

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Anita Lilja-Stenholm (FP) ställer i interpellationen frågorna:

  • På vilket sätt kan landstinget bidra med rökavvänjningsinsatser för kvinnor utifrån ett genusperspektiv?
  • Har Hälsocenter beredskap och resurser för riktade insatser till kvinnor?
  • Får personal inom Landstinget Västmanland handledning och stöd i sin viktiga roll kring motivation om rökavvänjning utifrån ett genusperspektiv?

Interpellationen har besvarats vid fullmäktiges sammanträde 2015-09-23 § 92.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av