Motion om utveckling av den dagkirurgiska verksamheten vid Västmanlands sjukhus Köping

Motion LTV 151043

Datum

2015-08-19

Nyckelord

Dagkirurgi, Köping, operation, privat verksamhet, uthyrning

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD)  har i motion inkommen 2015‐08‐19 föreslagit att landstinget tar fram en plan för att utveckla den dagkirurgiska verksamheten vid Västmanlands sjukhus Köping och att privata vårdgivare ges möjligheten att hyra och nyttja operationssalarna. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande.

Motionen har behandlats av landstingsfullmäktige den 21 juni 2016 § 80 motionen beslutas anses besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av