Motion om inrättande av en ny uppföljningsfunktion inom centrum för HR

Motion LTV 150996

Datum

2015-08-05

Författare

Sverre Linton (M), Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

anställda, HR, personal, uppsägning

Sverre  Linton och Stephanie Bruksgård (båda M) har i motion inkommen 2015‐08‐05 föreslagit att landstinget inrättar en ny uppföljningsfunktion inom centrum för HR. I motionen yrkas att:

Landstinget Västmanland inrättar en särskild funktion inom Centrum för HR som genomför uppföljningssamtal med samtliga som väljer att sluta i landstinget.

resultaten från dessa samtal sammanställs i en rapport där anledningarna till varför landstingsanställda väljer att sluta redovisas. Denna rapport ska presenteras för landstingsfullmäktige årligen.

Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande.

Motionen avslogs av Landstingsfullmäktige 2016-04-20 § 48.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av