Valfrihetssystem inom medicinsk fotvård.

Interpellation LTV 130139

Datum

2013-02-04

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

fotvård, upphandling, valfrihetssystem

Interpellanten Tomas Högström (M)  frågar angående införandet av valfrihetssystem inom medicinsk fotvård:

  •   Har rättsläget klarnat?

  •   Avser de rödgröna att införa valfrihet inom den medicinska fotvården?

        -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-20 §§ 18 och 19

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av