Motion om minskat antal ledamöter i landstingsfullmäktige

Motion LTV 150901

Datum

2015-06-29

Nyckelord

ledamöter, politik, val

Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård, Andreas Weiborn och Sverre
Linton (samtliga M) har i motion inkommen 2015‐06‐29 föreslagit att minska
antalet ledamöter i landstingsfullmäktige från 77 till 71. Fullmäktiges presidium har
överlämnat motionen till styrelsen för yttrande.

Motionen har anmälts vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 2015 § 84 a.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen vid sammanträdet den 17 februari 2016 § 12.

  • Fullmäktige beslutade att avslå motionen

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av