Interpellation om mänskliga rättigheter vid upphandling

Interpellation LTV 150744

Datum

2015-06-01

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

avtal, dator, dell, mänskliga rättigheter, upphandling

Helena Hagberg (FP) tar i interpellationen "Mänskliga rättigheter vid upphandling" upp tv4-dokumentären Kalla Fakta  där det framkommit att Landstinget Västmanland är ett av elva landsting som upphandlat datorer av märket Dell vilka tillverkas i fabriker som inte följer FN:s konvetnioner om mänskliga rättigheter.

Till följd av detta ställs frågorna:

  • Kommer du att vidta åtgärder med avsikt att säga upp avtalet?
  • Vilka övergripande och generella åtgärder avser du som ansvarigt landstingsråd att vidta för att säkerställa att landstingets uppandlingar fortsättningsvis följer FNs konventioner?

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen den 16 juni § 74, vid behandlingen yttrade sig Helena Hagberg (FP) och Hans Jansson (V).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av