Interpellation om ambulanssjukvårdens tillgång till journalhanteringssystemet Cosmic

Interpellation LTV 150684

Datum

2015-05-19

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

ambulanssjukvård, cosmic, journal

Birgitta Andersson (C) ställer i interpellationen "En patient - En journal -Enbit kvar" fågorna:

  • När kommer även ambulanssjukvården att kunna använda landstingets datajournal Cosmic?
  • Om de inte kommer att få göra det - vad är då skälet?

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen den 16 juni 2015 § 74, vid behandlingen yttrade sig Birgitta Andersson (C) och Hans Jansson (V).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av