Interpellation om patienter med skyddad identitet

Interpellation LTV150745

Datum

2015-06-01

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

listning, skyddad identitet, vårdcentral

Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellation om patienter med skyddad identitet följande frågor:

  • Varför har personer som lever med skyddad identitet inte mjlighet att lista sig på en vårdcentral?
  • Avser du verka för att dessa personer ska kunna lista sig?

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen den 16 juni 2016 §74, bid behandlingen yttrade sig Stephanie Bruksgård (M) och Pernilla Rinsell (MP).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av