Interpellation om namnbyten inom landstingets verksamheter

Interpellation LTV150718

Datum

2015-05-26

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

Förändring, Namn, Verksamhet

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer i interpellatione om namnbyten inom landstingets verksamheter frågorna:

  • Vilka är de totala kostnaderna för de namnbyten som gjorts de senaste fyra åren?
  • Vilka postitiva effekter har man sett inom de verksamheter som bytt namn?
  • Planeras fler namnbyten inom landstinget den närmaste framtiden?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 16 juni 2015 § 74, vid behandlingen yttrade sig Mikael Andersson Elfgren (M), Denise Norström (S), Pernilla Rinsell (MP), Gunnar Björnstad (M) och Barbro Larsson (C).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av