Interpellation om landstingets HR-funktion

Interpellation LTV150746

Datum

2015-06-01

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

anställning, HR, personal, uppföljning, uppsägning

Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellation angående landstingets HR-funktion frågan:

Varför görs ingen uppföljning av de anställda som valt att sluta i Landstinget Västmanland?

Interpellationen har begandlats vid Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2015 § 74, vid behandlingen yttrade sig Stephanie Bruksgård (M), Lena Johansson (S), Andreas Weiborn (M), Denise Norström (S), Sverre Linton (M), Anita Lilja-Stenholm (FP) och Mathias Goldkuhl (M)

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av