Interpellation om ätstörningsvård

Interpellation LTV 150484

Datum

2015-04-12

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

anorexi, bulimi, mandometer, ätstörningar

Malin Gabrielsson (KD) ställer i interpellation 2015-04-12 frågorna;

Ökar antalet patienter med ätstörning i Västmanland?

Hur är det förebyggande arbetet uppbyggt kring ätstörningar (anorexi/bulimi) inom och mellan till exempel primärvård, BVC, MVC, psykiatri och skolhälsovård?

Anser du att rutinerna är tillräckligt bra för att anorexi-patienter inom slutenvården ska få samtidig tillgång till psykiatrisk och somatisk vård?

Finns det Västmanländska patienter som vårdats på Mandometerkliniken och hur fick de i så fall komma dit?

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av