Interpellation om Sårvårdscentrum

Interpellation LTV 150485

Datum

2015-04-12

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

omläggning, sår, sårvård

Helena Hagberg (FP) ställer i motion 2015-04-12 frågan;

  • Vilka åtgärder avser du att vidta för att se till att ett sårcentrum skyöndsamt kan etableras inom Landstinget Västmanland?

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen 2015-04-22 § 46, vid behandlingen yttrade sig Helena Hagberg (FP) och Kenneth Östberg (S).

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av