Praktik för läkarstuderande

Interpellation LTV 130054

Datum

2013-01-14

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

läkarstuderande, praktik, utomlands

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • När kommer den röd-gröna majoriteten att möjliggöra för svenska medicine studerande vid andra universitet utomlands än Wroclaw att förlägga praktiktid hos Landstinget Västmanland? 

  • Om  inte den avsikten finns, vad är då skälet till att bara ge praktikmöjlighet för dem som studerar vid medicinska   universitetet i Wroclaw?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-20 §§ 18 b) och 19 b)

                                * att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av