Interpellation om fysisk aktivitet på recept

Interpellation LTV 150482

Datum

2015-04-10

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

FaR, fysisk aktivitet, förskrivning, recept

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer i interpellation inlämnad 2015-04-10 följande frågor;

  • Förskrivs färre recept på fysisk aktivitet i Västmanland jämfört med andra landsting?
  • Finns det stora skillnader i utskrivningen av FaR mellan vårdcentralerna i Västmanland?
  • Hur påverkas vårdcentralernas ersättning vid förskrivning av FaR?

Landstingsfullmäktige har 2015-04-22 behandlat interpellationen, vid behandlingen yttrade sig Mikael Andersson Elfgren (M), Pernilla Rinsell (MP) och Barbro Larsson (C).

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av