Interpellation om uppvärmning av Västmanlands sjukhus Västerås

Interpellation LTV 150481

Datum

2015-04-10

Författare

Johan Widén (M)

Nyckelord

fjärrvärme, miljö, uppvärmning, västmanlands sjukhus

Johan Widén (M) ställer i interpellation 205-04-10 följande frågor;

  • Hur sker uppvärmningen av Västerås sjukhus?
  • Anser landstingsrådet att uppvärmningen sker genom det mest miljövänliga alternativet?

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen vid sammanträdet 2015-04-22 § 46, vid behandlingen yttrade sigJohan Widén (M), Andreas Porswald (MP) och Pernilla Rinsell (MP).

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av