Interpellation om sömnapnémottagning

Interpellation LTV 150479

Datum

2015-04-10

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

motion, mottagning, sömnapné

Maria Dellham (M) ställer i interpellation inlämnad 2015-04-10 följande frågor;

  • Hur kommer det sig at utredningen om sömnapnémottagning ej har diarieförts?
  • Vilka huvudslutsatser har utredningen kommit fram till?
  • Finns det andra viktiga utredningar och beslut som förhalats i månader på grund av enstaka vakanser på tjänstemannasidan?

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen 2015-04-22 § 46, vid behandlingen yttrade sig Maria Dellham (M) och Kenneth Östberg (S).

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av