Interpellation om familjecentrum i Kolsva

Interpellation LTV 150468

Datum

2015-04-09

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Nyckelord

familjecentrum, Kolsva

Maria Andersson Liljedahl (SD) har 2015-04-09 länat in en interpellation i vilken följande frågor ställs;

  • Är det viktigt att kunna arbeta förebyggande för att främja hälsa och social samvaro i länets alla delar?
  • Går det att göra enkla billiga lösningar i de outhyrda lokalerna som finns på övervåningen i Kolsva vårdcentral så att kommundelsnämnden, Landstinget Västmanland samt Svenska kyrkan kan fortsätta bedriva och utveckla detta välbesökta familjecentrum med en hyra som fungerar för samtliga parter?

 Landstingsfullmäktige har behandlat ärendet 2015-04-22 § 46, vid behandlingen yttrade sig Maria Andersson Liljedahl (SD), Andreas Porswald (MP) och Pernilla Rinsell (MP).

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av