Motion om mellanvårdsplatser

Motion LTV 150492

Datum

2015-04-13

Nyckelord

färdigbehandlade, mellanvårdsplatser, utskrivningsklara

Helena Hagberg, Ida Lindh, Bengt-Åke Nilsson, Anita Lilja-Stenholm och Lars Alderfors (samtliga FP) lyfter i motionen fram problematiken kring utskrivningsklara patienter och kommunernas svårigheter att ta hand om dessa.

I motionen yrkas att landstingsfullmåktige ger lanstingsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunerna skyndsamt undersöka möjligheterna att inrätta mellanvårdsplatser i enlighet med vad som beskrivs i motionen.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen den 17 februari § 17.

  • Fullmäktige beslutade att motionen avslås.

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av