Motion om vårdnära service

Motion LTV 150440

Datum

2015-03-31

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

administration, sjukvårdsarbete, städning, vårdnära service

Maria Dellham (M) lyfter i sin motion fram att det i sjukvårdens dagliga arbete finns uppgifter som inte är av direkt vårdkaraktär så som städning, avhallshantering, poethantering och så vidare.

Yrkandet som framförs är att landstinget inleder ett arbete med att reducera icke-vårdrelaterade uppgifter från vårdpersonal.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen vid sitt sammanträde 2015-11-18 § 133, motionen anses besvarad.

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av