Motion om patienters integritet i väntrummen

Motion LTV 150300

Datum

2015-03-03

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

integritet, patient, väntrum

Maria Dellham (M) har lämnat in en motion om patienternas integritet i väntrummen.

I motionen yrkas att Landstinget Västmanland utarbetar ett system så att patienters integritet säkras på landstingets mottagningar.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen den 17 februari 2016 § 13.

  • Fullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

 

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av