Motion om att ta tillvara nyanländas kompetens i vården

Motion LTV 150335

Datum

2015-03-10

Nyckelord

arbete, asylsökande, integration, invandrare, jobb, nyanlända, rekrytering

Thomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motion om tillvaratagande av nyanländas kompetens i vården att Landstinget Västmanland utarbetar en metod för att identifiera asylsökande och nyanländda med kompetens inom hälso- och sjukvård tillsammans med berörda myndigheter och kommuner. Och att landstinget utarbetar ett program för introduktion för asylsökande och nyanländamed medicinsk kompetens i syfte att uppnå svensk behörighet och som inkluderar språkundervisning.

Landstingsfullmäktige beslutade den 16 juni 2015 § 72

  • att anse motionen besvarad

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av