E-rationalisering av Landstinget Västmanlands protokoll.

Motion LTV 130110

Datum

2013-01-29

Författare

Andreas Weiborn (M)

Nyckelord

e-rationalisering, protokoll

Motionären Andreas Weiborn (M) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland slutar trycka protokoll inom ramen för den politiska organisationen.

  • att distribution av protkollen med post skall upphöra och ersättas av en e-anpassad lösning.

Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 § 49

  • att bifalla motionen.

      

 

  

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av