Motion om chattfunktion för psykiatrin

Motion LTV 150341

Datum

2015-03-11

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

chatt, psykiatri, psykisk ohälsa

Mikael Andersson Elfgren (M) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att Landstinget Västmanland startar en försöksverksamhet med en chattfunktion på landstingets hemsida där personer med psykisk ohälsa enkelt kan få kontakt med utbildad personal.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen vid sitt sammanträde 2015-11-18 § 127, motionen beslutades avslås.

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av