Motion om landstinget i sociala medier

Motion LTV 150340

Datum

2015-03-11

Författare

Jenny Landernäs (M)

Nyckelord

Facebook, Instagram, Sociala medier, Twitter

Jenny Landernäs (M) har lämnat in en motion om att Landstinget Västmanland ska finnas på sociala medier.

I motionen framförs yrkanden om att lanstinget ska ta fram en strategi för sociala medier samt skapa officiella konton på sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter och Instagram. Det ska även tas fram rutiner och regelverk kring detta.

Fullmäktige har 2015-04-22 § 28 överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för besvarande. 

Landstingsfullmäktige beslutade 2015-09-23 § 91

  • att anse motionen besvarad.

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av