Motionom digitala vårdcentraler

Motion LTV 150339

Datum

2015-03-11

Författare

Jenny Landernäs (M)

Nyckelord

digital, e-hälsa, primärvård, vårdcentral

Jenny Landernäs (M) framför i motionen att vårdkontakten via digitala kanaler är ett växande fenomen. Hon skriver, "En digitalisering av vården blir också allt mer viktig och självklar för många av oss, vi måste omfamna den utvecklingen vare sig vi vill eller inte. Låt oss då vilja, och låt oss på ett hyfsat tidigt stadium förbereda oss så att vi ligger i tiden. Då blir landstinget relevant för både patienter och medarbetare, och bidra till en vård på lika villkor."

I motionen yrkas att Landstinget Västmanland inleder ett arbete med slutmålet att starta en digital vårdcentral.

Motionen har behandlats vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 § 79 och anses därmed besvarad.

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av