Motion om omskärelse av pojkar på andra grunder än medicinska

Motion LTV 141722

Datum

2014-11-21

Författare

Maria Liljedahl (SD), Magnus Edman (SD)

Nyckelord

omskärelse, operation, religion

Maria Andersson Liljedahl och Magnus Edman (båda SD) har den 21 november lämnat in en motion om omskärelse av pojkar på andra grunder än medicinska. Motionärerna yrkar att:

  • Landstinget Västmanland omedelbart slutar erbjuda omskärelse av pojkar av andra än medicinska skäl.

Motionen avslogs vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2015-11-18 §126.

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av