Motion om inrättande av resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa

Motion LTV 150060

Datum

2015-01-15

Nyckelord

psykiatri, psykisk sjukdom, resurscentrum

Maria Andersson Liljedahl och Ann-Christine From Utterstedt (båda SD) har den 15 januari lämnat in en motion om att inrätta ett resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa. Motionärerna yrkar att:

  • Landstingsfullmäktige ger Landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa.
  • Landstingsfullmäktig ger Landstingsstyrelsen i uppdrag att se över en utveckling av samarbetet med kommunerna i Västmanlans inom ovannämnda område.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen vid sitt sammanträde 2015-11-18 § 129, motionen avslogs.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av