Motion om kompetensväxling

Motion LTV 141927

Datum

2014-12-22

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

fysioterapeut, kompetens, remiss, sjukgymnast

Maria Dellham (M) har den 22 december 2014 lämnat in en motion om kompetensväxling till fysioterapeuter från läkare. I motionen yrkar hon att:

  • Landstinget Västmanland utreder i vilken utsträckning fysioterapeuter kan överta uppgifter som idag utförs av läkare.
  • Landstinget Västmanland inför rmisrätt för fysioterapeuter inom primärvården.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen vid sitt sammanträde 2015-11-18 §128, motionen bifölls delvis och ansågs delvis besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av