Motion om landstingets finansförvaltningspolicy

Motion LTV 150252

Datum

2015-02-20

Författare

Sverre Linton (M)

Sverre Linton (M) har den 18 februari 2015 lämnat in en motion om förändring av landstingets finansförvaltningspolicy. I motionen yrkar han att:

Landstinget Västmanland arbetar för att finansförvaltningspolicy och riktlinjer ändras så att begränsningen för hur stor andel som får utgöras av utländska innehav/inventeringar tas bort.

Landstingsfullmäktige har anmält motionen den 18 februari 2015 § 9.

Landstingsfullmäktige beslutade 2015-09-23 § 90

  • att avslå motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av