Motion om etablering av kreativa centrum för utbildning, forskning och innovation

Motion LTV 150111

Datum

2015-01-23

Författare

Malin Gabrielsson (KD), Ingvar Nordén (KD), Joakim Widell (KD)

Nyckelord

forskning, innovation

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD) har den 23 januari lämnat in en motion om etablering av kreativa centrum för utbildning, forskning och innovation. Motionärerna yrkar att:

utreda förutsättningar för att etablera att kreativt centrum för utbildnin, forskning och innovation.

Landstingsfullmäktige beslutade den 16 juni 2015 § 71

  • att anse motionen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av