Motion om drivkraft för de interna utbildarna

Motion LTV 150113

Datum

2015-01-23

Författare

Malin Gabrielsson (KD), Ingvar Nordén (KD), Joakim Widell (KD)

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD) har den 23 januari lämnat in en motion om drivkraft för de interna utbildarna. Motionärerna yrkar att:

  • utredning görs kring drivkrafter för att stimulera och bibehålla intresset för att vara internutbildare inom Lärcentrum.

Landstingsfullmäktige beslutade den 16 juni 2015 § 70

  • att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av