Motion om systematisk kompetensutveckling

Motion LTV 150112

Datum

2015-01-23

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

kompetensutveckling, utbildning

Malin Gabrielsson (KD) har den 23 januari 2015 lämnat in motion om att stärka den systematiska kompetensutvecklingen. I motionen yrkar hon att:

utreda och följa upp hur väl den systematiska kompetensutvecklingen för vårdens personal fungerar.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen vid sammanträdet 2015-11-18 § 130, motionen beslutades anses besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av