Motion om överdriven byråkrati och administration

Motion LTV 150241

Datum

2015-02-17

Författare

Hans Eljansbo (M)

Nyckelord

administration, byråkrati, journal

Hans Eljansbo (M) har den 17 februari lämnat in en motion om överdriven byråkrati och administration i landstinget. I motionen yrkar han att:

Landstinget Västmanland utarbetear och antar en övergripande plan, med åtgärder, för att kartlägga och minska förekomsten av överdriven byråkrati och administration.

Motionen har behandlats av landstingsfullmäktige den 18 november 2015 § 131, motionen beslutades anses besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av