Interpellation om grund- och ingångslöner för sjuksköterskor

Interpellation LTV 141661

Datum

2014-11-13

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Nyckelord

grundlön, lön, löneöversyn, sjukskötersor

Maria Andersson Liljedahl (SD) ställer i interpellation inlämnad den 13 november 2014 frågan:

  • Kommer det även att göras satsningar för att öka grund och ingångslönen för samtliga sjuksköterskor inom Landstinget Västmanland?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 18 februari § 18, vid behandlingen yttrade sig, Maria Andersson Liljedahl (SD) och Lena Johansson (S).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av