Interpellation bakgrundskontroll av anställda i landstinget

Interpellation LTV 141662

Datum

2014-11-13

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Nyckelord

anställda, bakgrund, personal, våld

Maria Andersson Liljedahl (SD) ställer i interpellation inlämnad den 13 november 2014 frågan:

  • Gör Landstinget Västmanland något för att förhindra övergrepp på patienter samt förhindra anställning av potentiella våldsbenägna personer?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 18 februari 2015 §18, vid behandlingen yttrade sig  Maria Andersson Liljedahl (SD), Lena Johansson (S), Barbro Larsson (C), Denise Norström (S) och Sheptim Pirraku (S).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av