Interpellation om uppföljning av innovationsvänlig upphandling

Interpellation LTV 150197

Datum

2015-02-06

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

idéer, innovation, upphandling

Malin Gabrielsson (KD) ställer i interpellation inlämnad den 6 februari 2015 frågorna:

  • Vilka har ingått i framtagandet av handlingsplan för innovation- och forskningsstrategin, och vilka är de huvudsakliga målen/aktiviteterna i denna plan?
  • Hur månaga innovationsvänliga upphandlingar har hittills genomförst, om någon inom vilket område?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 18 februari 2015 § 18, vid behandlingen yttrade sig, Malin Gabrielsson (KD) och Hans Jansson (V).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av