Interpellation om landstingets personalpolitik

Interpellation LTV 150176

Datum

2015-02-03

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

lön, personal, undersköterskor

Helena Hagberg (FP) ställer i interpellation inlämnad den 3 februari frågan:

Vilka åtgärder avser den politiska landstiongsledningen vidta för att på kort sikt förhindra eller lindra effekten av nya missnöjesyttringar i avvaktan på resultat av den personalpolitiska och lönepolitiska översynen?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 18 februari 2015 § 18, vid behandlingen yttrade sig, Helena Hagberg (FP) och Lena Johansson (S).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av